Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Untitled-1-1200x900.jpg

21 apríla, 2021 Napísali nám...

Touto cestou sa chceme poďakovať celému tímu výjazdovej očkovacej služby za ich vysoko profe­sionálny prístup a náročnú prácu, ktorú denne prežívajú. Vďaka ich ľudskému prístupu a trpezlivosti...


Untitled-1-1200x900.jpg

6 apríla, 2021 Napísali nám...

Dovoľujem si touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie zamestnancom na Oddelelení vnútorného lekárstva na 11. p. - západ. Ďakujem všetkým lekárom, zdravotným sestrám, ošetro­vateľom, sanitárom i pani upratovačkám za obetavú prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú...


Untitled-1-1200x900.jpg

25 marca, 2021 Napísali nám...

Chcela by som sa v mene ocina a celej rodiny poďakovať za starostilovsť o ocina. Dňa 13.3. k vám sanitkou RZP, ktorá prišla veľmi rýchlo, hospi­talizovali na neurologické oddelenie s moz­govou príhodou...


Untitled-1-1200x900.jpg

23 marca, 2021 Napísali nám...

Ďakujem kolektívu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, anestéziologickému tímu a aj kolektívu Neonatologickej kliniky, že sme domov odišli zdraví a spokojní. Prajem im všetkým, aby ich poslanie naďalej napĺňalo...


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Vážení pacienti, z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie v nemocnici bude pracovisko magnetickej rezonancie Medicína Nové Zámky zatvorené v období od 16.6.2022 do 30.6.2022.