Napísali nám…

9 februára, 2023
Napisali-nam-02-1200x900.png

ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Touto cestou sa chcem poďakovať operatérovi MUDr. Dušanovi Kollárovi, PhD za perfektne vykonanú TEP bedrového kĺbu, MUDr. Marekovi Ozorákovi, PhD. MPH a celému kolektívu ortopedického oddelenia, MUDr. Slavomírovi Tóthovi, PhD a celému kolektívu rehabilitačného oddelenia za odborný a ľudský prístup počas mojej rehabilitácie.


UROLOGICKÁ KLINIKA

Vážený pán riaditeľ,

touto cestou, by som rád tlmočil slová vďaky a chvály na celý personál Urologickej kliniky pod vedením pána primára m. prof. doc. MUDr. Alemayehu Habte Michael, CSc. ĎAKUJEM všetkým doktorom, sestričkám a celému zdravotnému personálu: za ich ľudský, odborný, profesionálny, zodpovedný, milý a trpezlivý prístup v čase mojej hospitalizácie od 2.2. do 6.2.2023. Pod vedenim pána primára m. prof. doc. MUDr. Alemayehu Habte Michael, CSc., pracujú odborníci, skvelí, nápomocní, ľudskí  ľudia a a konštatujem, že pán primár pracuje s vysoko profesionálnym, odborným,  skvelým a úžasným tímom. Poďakovanie od srdca a nesmierna úcta a slovo „ĎAKUJEM“ patrí aj dlhoročnému pracovníkovi Urologickej kliniky, ktorý  mi bol nápomocný, poradil a sprostredkoval lekárske vyšetrenie u pána dr. Ivana Kalinayho! ZO SRDCA ĎAKUJEM! Mojou prvou návštevou u pána Dr. KALINAYHO sa začal riešiť môj zdravotný problém, začala sa etapa rôznych vyšetrení a po vyhodnotení absolvovaných vyšetrení pánom doktorom Kalinaym bol „VERDIKT“ OPERÁCIA. Pri tomto by som rád spomenul aj veľmi milú, úžasnú a príjemnú sestričku pani ALŽBETU MÉSZAROSOVÚ. Pani Betka, patrí VÁM ZO SRDCA „VEĽKÉ  ĎAKUJEM“ za všetko! ĎAKUJEM VÁM, za Vašu trpezlivosť pri mojich odberoch, keď ste videli strach v mojich očiach, ďakujem za Váš ľudský a profesionálny prístup, a za Vaše milé a povzbudivé slová. Operáciu som absolvoval 3.2.2023 a touto cestou by som sa rád a od srdca chcel POĎAKOVAŤ a „VEĽKÉ SRDEČNÉ ĎAKUJEM “ patrí pánovi doktorovi KALINAYMU!!! Pán doktor Kalinay so svojou odbornosťou, vysokou profesionalitou a zodpovednosťou pristupoval k vyšetreniam, aby zistil môj zdravotný problém a na základe absolvovaných  vyšetrení  sa rozhodol a navrhol  mi šetrnejši spôsob vykonania operačného zákroku. POĎAKOVANIE a  ĎAKUJEM  mu patrí: za jeho sociálny a ľudský prístup, za jeho vysokú odbornosť, za jeho profesionalitu pri vyšetreniach,  za jeho milé a povzbudivé slová, za vykonanie operácie, za bezkomplikačný priebeh operácie, za bezbolestné pooperačné dni a za jeho pooperačnú starostlivosť. ZO SRDCA „VEĽKÉ ĎAKUJEM“ pán doktor KALINAY!! Ste profesionál, odbornik a úžasný človek a som VÁM za celý Váš pristup ku mne „nesmierne vďačný“!! Viem, vravel, ste mi, že nerád vyčnievate z radu, prepáčte mi pán doktor Kalinay, ospravedlňujem sa Vám, ale som musel napísať to, čo cítim, akú mám k Vám úctu a aká nesmierne veľká je moja VĎAKA! Vážený pán riaditeľ, touto cestou, by som Vás rád poprosil, aby ste si našli len, len „chviľočku“ svojho voľného času a osobne sa poďakovali v mojom mene, tlmočili moje slová uznania, úcty a vďaky pánovi primárovi Urologickej kliniky, že môže byť hrdý a pyšný na svoj  vysokoodborný, profesionálny, príjemný a ľudský tím. Zároveň  Vás prosím, osobne odovzdajte moje slová vďaky a úcty pánovi dr. KALINAYIMU a milej sestričke Betke Mészarosovej. Konštatujem, že obaja sú ľudskí, prijemní a úžasní ľudia. Vážený pán riaditeľ, myslim si a zároveň prosím,  že z Vašej strany by nemal byť problém, môj mail vytlačit a osobne odovzdať, tí ľudia si to naozaj zaslúžia! Ak Vám to Vaša zaneprázdnenosť nedovolí,  aspoň poprosim môj mail preposlať pánovi primárovi a pánovi doktorovi Kalinaymu, budem Vám veľmi vďačný.

ĎAKUJEM !

ĎAKUJEM Vám pán riaditeľ, za Váš čas, želám Vám veľa tak spokojných pacientov, ako som bol JA! Bola to moja prvá hospitalizácia v mojom živote, priznam sa mal som obrovský strach, ale teraz už môžem konštatovať, že som prežil počas hospitalizácie príjemné a hlavne bezbolestné dni a sľubujem Vám, že budem šíriť len dobré meno Vašej Urologickej klinike.

Vážený pán riaditeľ,

želám Vám veľa zdravia, veľa pracovných a osobných úspechov a zostávam s prianím úspešného a pekného dňa

Franciszek J.


NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA

Milý tím v nemocnici a osobne pán doktor Gálik, chcem Vám z celého srdca poďakovať za neuveriteľnú starostlivosť, ktorú ste mi poskytli počas môjho pobytu v nemocnici. Vaša neustála pozornosť, láskavosť a empatia ma udržiavali v pozitívnom myslení a dávali mi silu prekonať všetky ťažkosti. Vaša profesionalita a zanietenie pre pacientov je obdivuhodné a vďaka Vám som sa cítil v bezpečí a v dobrých rukách. Ďakujem Vám za všetko, čo ste pre mňa urobili pred aj po operácii chrbtice a želám Vám všetko najlepšie v ďalšej práci. Vaša starostlivosť bude navždy zapísaná v mojom srdci.

Vaša pacientka Božena B. z Trnavy

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021