Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Cievna mozgová príhoda u mladých

2 augusta, 2021
Cievna-mozgova-prihoda-u-mladych_header-1200x900.jpg
Mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou smrti a invalidity vo svete. Úmrtnosť sa pohybuje v rozmedzí približne 150 ľudí na 100 00 obyvateľov Slovenska. Skoré odhalenie a včasná liečba je kritériom pre dobrú prognózu. Viac už prezradí v rozhovore primárka novozámockej neurologickej kliniky MUDr. Daša Viszlayová, PhD.

 1. CMP je závažné ochorenie, ktoré je treťou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Ako je to s výskytom CMP u mladých ľudí, je naozaj CMP ochorením starších?
 • Napriek tomu, že sa v laickej populácii mnohokrát mozgový infarkt považuje za ochorenia starších, môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Incidencia CMP je pochopiteľne vyššia u starších. Súvisí to s výskytom rizikových faktorov ako artériová hypertenzia, diabetes mellitus, srdcové arytmie, ktoré sú častejšie u starších ľudí. Avšak v posledných rokoch stúpa výskyt CMP vo všetkých vekových kategóriách, vrátane mladých.

 1. Kedy môžeme hovoriť o mozgovej porážke u mladých?
 • O CMP u mladých hovoríme vtedy, ak je pacient mladší ako 50 rokov, nakoľko populácia starne, niektorí neurológovia preferujú hranicu 55 rokov.

 1. Aké sú rizikové faktory CMP? Sú u mladých pacientov odlišné od starších pacientov?
 • Rizikové faktory, ktoré nevieme ovplyvniť sú faktory geografické, rasové, vek, pohlavie a ďalšie. Ovplyvniteľné faktory sú nesprávna životospráva – obezita, fajčenie, nedostatok pohybu atď., čiastočne ovplyvniteľné sú ochorenia ako spomínaný vysoký tlak, cukrovka, porucha metabolizmu lipidov a ďalšie. Čo sa týka mladých pacientov, príčiny CMP sú iné ako u starších pacientov – krvné, genetické, infekčné, srdcové  choroby, aneuryzma, migréna, disekcia, arteritídy, drogy, lieky, či tehotenstvo.

 1. Sú nejaké rizikové povolania alebo rizikové situácie, ktoré môžu spôsobiť u mladých CMP?
 • Rizikové povolania sú jednak vysoko stresové zamestnania – manažéri, či „tzv. pasívna práca“, napr.  kamionisti.

 1. Aké sú najčastejšie príznaky a čo robiť ked ich niekto ma?
 • Najčastejšie príznaky sú porucha reči, ochrnutie končatín, vykrivený ústny kútik. Podstata starostlivosti je nečakať, ihneď volať 155“.

 1. Aká je liečba?
 • Poznáme dva druhy rekanalizačnej liečby – intravenózna trombolýza je infúzia, ktorá pomáha spriechodniť uzavretú tepnu a mechanická trombektómia je priame odstránenie krvnej zrazeniny.

 1. Aká je prevencia? ČO môžem zmeniť a urobiť pre seba?
 • Primárna prevencia – ak som CMP nemal, je potrebné upraviť si životný štýl a správne liečiť pridružené choroby, ktoré mám.
 • Sekundárne prevencia – CMP som prekonal, platí, čo pri primárnej prevencii, ale zároveň je potrebné liečiť príčinu, ktorá CMP spôsobila.

MUDr. Daša Viszlayová, PhD.

> Neurologická klinika


Posted by Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky on Sunday, August 1, 2021
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.