Aktuálne opatrenia FNsP Nové Zámky

8 septembra, 2021
opatrenia_header-1200x900.jpg
Vzhľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie je od 13.09.2021 okres Nové Zámky zaradený podľa Covid automatu do zelenej farby a preto upravujeme opatrenia vo FNsP Nové Zámky nasledovne:
 • Všetci pacienti prichádzajúci na plánovanú hospitalizáciu (očkovaní aj neočkovaní) sa musia preukázať PCR testom nie starším ako 72 hodín.
 • Platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Výnimku pre návštevy smie udeliť primár. V takom prípade sú povolené návštevy pre maximálne 2 osoby na 1 pacienta na dobu 15 min. Návšteva musí mať prekryté horné dýchacie cesty a dezinfikovať si ruky pri vstupe na oddelenie. Navštíviť príbuzných môžu osoby:
    • sú plne zaočkované
    • prekovali ochorenie Covid 19 pred nie viac ako 180 dňami – preukážu sa potvrdením od lekára
    • preukážu sa potvrdením o vykonaní Ag testu nie starším ako 24 hodín alebo PCR testu nie starším ako 72 hodín
 • Sprievodná osoba počas hospitalizácie:
   • pri pôrode – preukáže sa negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, príp. je možnosť vykonať imunofluorescenčný test na UP I.typu ako samoplatca ( presné podmienky budú dohodnuté priamo s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou a Ekonomickým úsekom nemocnice)
   • sprievodná osoba k dieťaťu – možnosť vykonať PCR ster pri akútnej hospitalizácii priamo na oddelení (vypísať žiadanku s pečiatkou oddelenia)
 • Ambulantná starostlivosť – od 09.09.2021 sa nevyžaduje, aby sa pacient preukázal Ag/PCR testom, dokladom o prekonaní alebo očkovaní. Povinnosťou personálu na ambulancii je kontrola dodržiavania základných protiepidemických opatrení v čakárni a v ambulancii (rúška/respirátory, dezinfekcia rúk, kumulácia pacientov).

 

> OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021