Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Pôrody v roku 2021

8 septembra, 2021
FNsP-NZ_MUDr.-Judita-Koprdova-pri-praci-1200x900.jpg

Gynekologicko–pôrodnícka klinika Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky mala ku dňu 31.8.2021 až 861 pôrodov, čo je o 101 pôrodov viac ako v roku 2020 v rovnakom čase. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol vyšší počet pôrodov v každom mesiaci okrem mesiaca júl. Pôrodnosť vo FNsP Nové Zámky bola teda vyššia nielen v čase druhej vlny pandémie Covid-19 a výpomoci tvz. “červenej nemocnici” v Galante, ale pretrvávala aj v ostatných mesiacoch. Zvýšil sa aj počet pôrodov po asistovanej reprodukcii na 33 (predtým rok ich bolo 21), aj pôrody viacpočetných tehotenstiev – 30 dvojičiek a jeden pôrod trojičiek (predtým 26 dvojičiek).

 

Po prvom štvrťroku roku 2020 nastala zmena v indukcii pôrodov smerom k aktívnejšiemu prístupu. Tento trend pozorovať aj tohto času. Spolu bolo doteraz indukovaných 147 pôrodov, čo je takmer o 46% viac ako vlani v rovnakom čase. Touto snahou sa podarilo znížiť percento cisárskych rezov – vlani koncom augusta 44,7 % (340 pôrodov cisárskym rezom z celkových 760), tohto roku 42 % (362 pôrodov),

dodala MUDr. Judita Koprdová primárka GPK, toho času na materskej dovolenke.

Počas prvej aj druhej vlny pandémie Covid-19 pracovali pôrodnica aj neonatologická klinika v neobmedzenom režime. Pacientky s pozitívnou anamnézu, podozrením na ochorenie alebo s klinickými prejavmi Covid-19 boli hospitalizované vo vyhradených a upravených priestoroch a bola im poskytovaná komplexná starostlivosť v tehotnosti, pri pôrode aj šestonedelí. Rovnako tomu bolo aj pri akútnych operačných zákrokoch a výkonoch. Preklad pacientok vzhľadom na perinatologické centrum prebiehal na základne indikácií bez ohľadu na Covid pozitivitu alebo negativizmu pacientky. Tehotné pacientky v kritickom stave boli hospitalizované na klinike anestéziológie a intezívnej medicíny, terminácia tehotenstva a pôrod prebiehali v spolupráci s kolegami. Pri miernom alebo bezpríznakovom priebehu rodili spontánne v priestoroch Gynekologicko-pôrodníckej kliniky.

Covid a aktuálne obmedzenia

Aktuálne platí zákaz návštev v celej nemocnici podľa vyhlášky č.238 Úradu verejného zdravotníctva SR. Pri pôrode je povolená sprevádzajúci osoba, ktorá je negatívne testovaná RT- PCR testom nie starším ako 72hodín alebo antigénovým testom nie starším ako 24 hodín (podľa usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky). Pacientky prichádzajúce na vyšetrenie do ambulantnej starostlivosti absolvujú antigénový test v prípade, že nie sú plne očkované, alebo neprekonali ochorenie Covid-19 pred menej ako 180 dňami. Pred plánovanou hospitalizáciou sa vyžaduje maximálne 72 hodín starý PCR test. Rodičky aj akútne prijaté gynekologické pacientky testujeme v rámci hospitalizácie PCR testom. V prípade zhoršovania pandemickej situácie sa budeme riadiť aktuálnymi nariadeniami krízového štábu.

Plány kliniky

Od októbra 2019 prechádza gynekologicko-pôrodnícka klinika postupnou rekonštrukciou. Nateraz je zrekonštruovaný trakt pôrodných sál a oddelenie šestonedelia. Na oddelení šestonedelia sa nanovo zariadila nadštandardná izba, ktorá prináša pacientkam zvýšené pohodlie. V budúcnosti plánujeme zriadiť ďalšiu nadštandardnú izbu pre mamičky a vytvoriť novú aj pre pacientky s gynekologickým ochorením. Počas prebiehajúcej rekonštrukcie klinika pracovala v neobmedzenom režime, a sme vďační našim pacientkam za trpezlivosť pri prípadných obmedzeniach a diskomforte.

Založením občianskeho združenia Novozámocký bocian otvárame možnosti ďalšieho rozvoja našej kliniky. Cieľmi občianskeho združenia je estetizácia, modernizácia priestorov gynekologicko-pôrodníckej kliniky, podpora vzdelávania v odbore, podpora a spolupráca pri modernizácii technického vybavenia, ako aj hľadanie možností získavania finančných a materiálnych prostriedkov za týmto účelom,

uzavrela MUDr. Judita Koprdová.

 

Médiá:

> tasr.sk
> dnes24.sk
> teraz.sk
> regiony.zoznam.sk

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bola k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bude k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.