Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Respiračná fyzioterapia u pacientov Covid-19

18 novembra, 2021
Respiracna-fyzioterapia-u-pacientov-Covid-19-1-1200x900.jpg

V dňoch 12-13.novembra 2021 sa na Klinike FBLR uskutočnil kurz „Respiračnej fyzioterapie u pacientov COVID 19  v akútnej aj POST COVID 19 fáze“  v rámci akreditovaného študijného  programu sústavného vzdelávania fyzioterapeutov. Štúdium vychádzalo z klinického štandardu pre respiračnú fyzioterapiu s COVID 19 v akútnej nemocničnej fáze a odporúčaní pre pľúcnu rehabilitáciu a respiračnú fyzioterapiu POST COVID 19 pacientov.

Lektorom kurzu bol Mgr. Marián Jendrichovský ,PhD.- autor: „ Neuro-muskulo-skeletálneho konceptu diagnostiky pre fyzioterapeutov “, praktického manuálu: „Kardio-Pulmonálnej Rehabilitácie: Edukácia dýchania, stoja a chôdze“ a autora rady odborných, recenzovaných, domácich aj zahraničných prednášok.

Mgr. Marián Jendrichovský ,PhD. pracuje v Centre respiračnej fyzioterapie Sanatória Dr. Guhra n.o. v Tatranskej Polianke, v Centre fyzioterapie a vzdelávania PHYSIOPLUS v Starej Ľubovni. Je externým prednášajúcim na Lekárskej fakulte, UPJŠ v Košiciach a SZU v Banskej Bystrici, registrovaným členom Slovenskej komory fyzioterapeutov a British Health Profession Council.

Klinika FBLR rozšíri rozsah procedúr individuálnej a skupinovej fyzioterapie o nové metodiky  reedukácie dýchania, nácviku huffingu, mechanickej insuflácie a exuflácie, kontrolovaného aeróbneho a silového  tréningu, metódy senzomotorickej integrácie s úpravou stereotypov dýchania, stoja a chôdze, psychologickú starostlivosť formou edukácie a nácviku relaxácie.

Najčastejšie diagnózy: astma, chronická bronchitída, CHOCHP, stavy po zápaloch pľúc, vírusová pneumónia, COVID 19 infekcia, stavy po operáciách pľúc a hrudníka, pľúcne sarkoidózy, sezónne alergie, stabilné onkologické ochorenia pľúc.

Heslo na záver: „Nechajte vzduch slobodne prúdiť“

> Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021