Svetový deň duševného zdravia

10 októbra, 2022
world-mental-health-day-logo.jpg

V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

Duševné zdravie je jednou z najviac zanedbávaných oblastí verejného zdravia. Takmer 1 miliarda ľudí žije s duševnou poruchou, 3 milióny ľudí ročne zomrú na škodlivé pitie alkoholu a každých 40 sekúnd zomrie jeden človek samovraždou.

Pri príležitosti Svetového dňa za duševné zdravie, dňa 10.10.2022, naši kolegovia zo psychiatrie uskutočnili prednášku pre žiakov strednej školy.

Čo je to duševné zdravie, kedy trpíme psychickou poruchou a čo môžeme urobiť pre svoje psychické zdravie? Odpovede na tieto a ďalšie otázky Vám poskytneme v najbližšom článku od našich kolegov PhDr. Linda Katona, PhD. a MUDr. Adam Nemček, PhD..

> Psychiatrické oddelenie


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021