MALÍČEK k predčasniatkam

17 novembra, 2022
malicek-h-1200x901.jpg

17. november je už tu a v prípade rodín predčasne narodených detí a oddelení, kde začína ich život, to znamená najväčší sviatok v roku – Svetový deň predčasne narodených detí 2022 (ďalej Svetový deň). OZ malíček, ktoré sa už 11 rokov venuje pomoci a podpore predčasne narodeným deťom a ich rodinám na Slovensku, aj tento rok organizuje podujatia pri príležitosti purpurového sviatku, sviatku predčasniatok. Záštitu nad našimi aktivitami prevzala prezidentka SR pani Zuzana Čaputová. 

Už 11. rok sa zapájame do celosvetového zvýšenia povedomia o problematike predčasných pôrodov a detí narodených pred termínom a zároveň tým vyjadrujeme podporu a spolupatričnosť rodinám s predčasniatkami. „Predčasný pôrod predstavuje závažné riziká, kedy na svet prichádzajú krehké bábätká, doslova, bojujúce o svoje zdravie a budúcnosť. Ich štart do života sa veľmi líši od donosených bábätiek a kým sa dostanú do náruče svojich rodičov, musia prejsť dlhú a náročnú cestu v nemocnici. Naše združenie preto sprevádza rodičov predčasniatok počas ich hospitalizácie, podporuje nemocnice materiálne, aby sme prispievali k zlepšeniu podmienok bábätiek ´do dlane´ a realizuje projekty, ktoré pomáhajú týmto deťom a ich rodinám,“ uviedla Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček.

Súčasťou Svetového dňa budú čiastkové aktivity ako Purpurová výzva, podpora rodičov predčasniatok v nemocniciach v podobe odkazov, odovzdané balíčky a darčeky do nemocníc, jesenné vydanie časopisu Malíček venované Svetovému dňu, ale aj celosvetová iniciatíva EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants), ku ktorej sa pripájame a ktorá kladie dôraz na blízkosť rodiča a predčasne narodeného dieťatka od prvého momentu. Neoddeliteľnou súčasťou osláv Svetového dňa býva aj odovzdávanie ocenení Purpurové srdce, kedy vyzdvihujeme a ďakujeme za prácu osobnostiam z oblasti neonatológie a zo „sveta“ predčasniatok, ktorí robia svet predčasne narodených detí lepší, krajší, kvalitnejší a zdravší.

Tohtoročné novembrové akcie budú sprevádzané aj tradičným purpurovým nasvecovaním, avšak v pozmenenom režime. Po vlaňajšej rekordnej „reťazi“ 20 najväčších nasvietených dominánt v doteraz najväčšom počte 12 slovenských miest, sa za Slovensko k svetovým metropolám ako je Big Ben v Londýne, Eiffelova veža v Paríži či Opera House v Sydney, pripojí tento rok jedna z najmajestátnejších a najstarších dominánt – Dóm sv. Alžbety v Košiciach. OZ malíček chce takouto formou vyjadriť spolupatričnosť s aktuálnou energetickou a ekonomickou situáciou.

Veríme, že aj tento rok pripravené aktivity pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí sa budú tešiť záujmu, symbolicky spoja rodiny, zdravotníkov a všetkých priateľov, v srdciach ktorých je najmenšími nôžkami zanechaná tá najväčšia stopa.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021