Svetový deň predčasne narodených 2022

17 novembra, 2022
h-3-1200x900.jpg

17. november je Svetovým dňom predčasne narodených detí. Je zameraný na zvýšenie povedomia o predčasne narodených deťoch, ich rodinách, ktoré čelia a prekonávajú nemalé úskalia na ceste za ich lepším životom každý jeden deň.

Je o tých, ktorí sa s láskou starajú o tieto deti, aby mali čo najlepší a najzdravší štart do života. Je o rodičoch, ktorí musia mať veľa lásky i veľa odvahy a odhodlania na každý deň. Je o deťoch, ktoré aj keď sú tými najmenšími, predstavujú najsilnejších bojovníkov za život, za zdravie a za lásku, na ktorú majú nárok ako všetky ostatné deti.

Želáme im veľa zdravia a ich rodinám spokojný a radostný život. Personál Neonatologickej kliniky, rodičia nezrelých detí, občianske združenie Malíček a spoločnosť Tesco pripravili pre rodičov malé prekvapenie, aby si pripomenuli tento výnimočný sviatočný deň.

> Neonatologická klinikaAj tento rok, tak ako predošlé, sa k Svetovému dňu predčasne narodených pripojilo i mesto Nové Zámky nasvietením purpurovou farbou, ktorá je farbou predčasniatok.Ďakujeme sponzorom
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021