Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Kalendár malých umelcov 2023

5 decembra, 2022
h-1200x900.jpg

„Rásť je hra. Vyhrá ten, kto zostane dieťaťom.“ – M. Badiale.

Milí rodičia a všetci, ktorí myslíte na nezrelých či chorých novorodencov. Neonatologická klinika aj tohto roku pripravila Kalendár malých umelcov, zostavený z kresieb naši bývalých nezreláčikov, z ktorých už sú veľkáči.

Tento kalendárik ponúkame každému, kto sa rozhodne pre podporu nadácie Novorodenecká klinika Nové Zámky. V prípade vášho záujmu sa obráťte na nás prostredníctvom e-mailu: neonatal@nspnz.sk, ďakujeme.

https://www.nspnz.sk/oddelenie-neonatologicka-klinika-nadacia/

Novorodenecká klinika Nové Zámky n.f.
FNsP, Slovenská 5587/11 A, 940 02, Nové Zámky
IBAN: SK7602000000002666923951
Banka: VÚB Banka Nové Zámky
IČO: 37855239 DIČ: 2022925212

Neonatologická klinika malá galéria veľkých umelcov


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.