Ocenenia zdravotník roka

15 júna, 2023
349458665_578244767727535_7342404355581526029_n-1200x900.jpg

V stredu 24. mája 2023 udeľoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Branislav Becík, ocenenia a ďakovné listy v oblastiach zdravotníctva a sociálnej starostlivosti významným osobnostiam nášho kraja.

Medzi ocenenými boli aj naši primári: MUDr. Marek Ozorák, PhD. MPH, MUDr. Martin Melišek, MUDr. Alexander Varga.

Slávnostnú atmosféru podujatia Vám približuje naša fotoreportáž.

https://www.facebook.com/NitrianskySamospravnyKraj
https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/53370


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021