Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Ichtyoterapia

24 júla, 2023
clanok-Ichtyoterapia-1200x900.jpg

Ichtyoterapia patrí medzi alternatívne/doplnkové liečebné modality pri niektorých kožných ochoreniach. Názov pochádza z gréckeho slova Ichtys , čo v preklade znamená ryba. Hlavnú úlohu tejto terapie vykonáva rybička Garra Rufa, jej pôvod siaha do oblasti horúcich prameňov tureckého Kangalu – termálne pramene Anatolu.

Pre koho je takáto terapia vhodná a či môže suplovať inú liečbu sa dozviete v článku s MUDr. Michaela Marková z Dermatovenerologickej kliniky.

Pre koho je takáto terapia vhodná? Pri akých diagnózach a prečo práve pri nich?

Nakoľko ichtyoterapiu zaraďujeme do alternatívnych foriem liečby kožných ochorení, neexistuje veľa overených štúdií, ktoré sa tejto terapii venovali.

Rybičky Garra Rufa sa vo svojom obvyklom prostredí živia rozkladajúcimi sa látkami, zvyškami odpadu na dne vody, dokonca aj zvyškami kože iných uhynutých zvierat. Táto pozoruhodná vlastnosť je jednou zo základných kritérií využitia. Nakoľko množstvo kožných ochorení ľudskej kože zahŕňa suchú kožu, erytematoskvamózne ložiská, zhrubnutú pokožku, je možné túto modalitu liečby využiť práve pri nich. Jednou z takýchto ochorení je aj psoriáza. Bolo zrealizovaných niekoľko štúdií, ktoré potvrdzujú, že ako doplnok liečby psoriázy je možné využiť práve tento liečebný efekt rybičkami Gurra Rufa. Jednou zo základných účinkov je vylučovanie enzymatickej látky Ditranolu, ktoré Garra Rufa vylučujú pri styku s kožou. Ditranol je látka, ktorá pomáha zmäkčovať a odlučovať zatvrdnutú kožu. Okrem psoriázy je vhodná liečba kangalskými rybičkami u pacientov so zrohovatenou kožou na chodidlách a u pacientov so sklonom ku ekzémom.

Máte skúsenosti s tým, že pacientom pomohla?

Vo svojej praxi sa veľakrát stretávame s pacientami, ktorí aj napriek celkovej liečbe kožného ochorenia využívajú aj alternatívne formy iných druhov liečby ako podporu ku ich celkovej liečbe. Mali sme niekoľko pacientov- hlavne psoriatikov, ktorí chodili pravidelne na ichtyoterapiu. Z ich osobnej skúsenosti a slov môžeme dedukovať, že takáto forma liečby napomáha ku zlepšeniu kožného nálezu. Výsledky liečby sú pozoruhodné a môžu skvalitniť život u týchto pacientov.

Môže suplovať inú liečbu, alebo je to skôr doplnok liečby?

Ichtyoterapia patrí medzi alternatívne, prírodné a doplnkové liečebné modality pri niektorých kožných ochoreniach. Nesupluje iné druhy celkovej alebo topickej liečby.

Sú pacienti, pre ktorých vyslovene nie je vhodná takáto terapia?

V záujme zachovania zdravia existujú zásady, ktoré je nutné dodržiavať pri využití takejto liečby.

Zásady môžeme rozdeliť na dve skupiny. Prvou skupinou je zásada v záujme pacienta – terapia nie je vhodná u pacientov s ichtyofóbiou, teda u takých ľudí, ktorí majú strach z rýb, u pacientov s oslabenou imunitou, pri horúčkových stavoch a u pacientov s diabetes mellitus a ochoreniami srdca. Druhou zásadou je v záujme rybičiek. Pacienti s otvorenými ranami, chrastami, nalakovanými nechtami, pacienti s infekčnými plesňovými ochoreniami kože , alebo u pacientov, ktorí používajú antibiotické a kortikoidné maste- nakoľko by všetky tieto aspekty mohli spôsobiť úhyn rybičiek.

Aký je váš názor na túto terapiu u ľudí s problémovou zatvrdnutou kožou na nohách?

Problémy so zatvrdnutou kožou na nohách môže mať nejeden z nás. Formou akou sa snažíme s týmto problémom popasovať je len na nás. Rozhodnúť sa, vyskúšať a ohodnotiť alternatívnu formu liečby môže hocikto z nás. Je možné ju využiť v rôznych salónoch alebo dokonca aj v liečebných zariadeniach. Nakoľko ide o prirodzenú formu liečby, pri dodržaní zásad využitia, je možné, že takáto forma liečby je vhodná u pacientov s problémovou a zatvrdnutou kožou, nakoľko enzymatický rozklad pomocou Ditranolu sa využíva aj v rôznych emolienciách a krémoch , ktoré sa využívajú pri liečbe kožných ochorení.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Dňa 29.9.2023 bude lekáreň otvorená od 7:30 do 11:00 hod.