Ďakujeme Helenka

2 októbra, 2023
10-3.jpg

Milá pani Helena Závodská, obraciame sa na vás v tejto dojemnej chvíli, keď sa blíži váš dôchodok po neuveriteľných 50 rokoch oddanej práce v našej nemocnici. Vaša prítomnosť, vaša odbornosť a vaša lojalita boli nepostrádateľné pre našu inštitúciu.

Ako sestra špecialistka v oblasti inštrumentovania na centrálnych operačných sálach ste ukázali svetu, čo znamená byť obetavým zdravotníckym pracovníkom. Vaša dlhoročná práca a odborné znalosti sú príkladom pre nás všetkých. Váš prístup operačnej sestry, s akým ste plnili svoje pracovné povinnosti, sú vzorom pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti intraoperačnej ošetrovateľskej starostlivosti.

V mene vedenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky a v mene všetkých kolegov a kolegýň by sme vám radi vyjadrili našu hlbokú vďaku. Vaša práca nebola len povinnosťou, ale skutočnou vášňou, a to je niečo, čo sa len ťažko nahradí. Vytvorili ste hodnoty, ktoré zostanú s nami. Váš zodpovedný a obetavý prístup k práci bol a bude príkladom pre nás všetkých.

Prajeme Vám, aby Vás pri odchode do dôchodku sprevádzalo vedomie dobre vykonanej celoživotnej práce a želáme pevné zdravie a veľa slnečných a pekných, požehnaných dní v dôchodku. Nezabudneme na vaše úspechy a na to, čo ste pre našu nemocnicu dosiahli. Len pripomeňme, že v minulosti ste získali Cenu ministerky zdravotníctva SR za rok 2019, čo je iba jedným z mnohých uznaní, ktoré vám patria.

Ďakujeme vám za všetko, pani Helenka.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021