Nový riaditeľ prevzal vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky

1 februára, 2024
riaditel-FNsP-NZ-JUDr.-Mgr.-Mikulas-Blasko-1200x900.jpg

Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková oznámila nové vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, ktorým sa od 1. februára 2024 stáva JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško. Jeho vymenovanie je výsledkom výberového konania, ktoré sa konalo 23. januára 2024, a platí na funkčné obdobie päť rokov.

Nový riaditeľ preberá vedenie od JUDr. Ing. Zuzany Lukáčovej, MPH, ktorá bola do funkcie vymenovaná v auguste minulého roku na dobu určitú, do výberového konania, ktorého víťazom sa stal JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško.

Svojím pôsobením vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky od roku 2019 sa JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško stal neodmysliteľnou súčasťou tímu zamestnancov nemocnice. Pred nástupom do funkcie riaditeľa zastával pozíciu vedúceho právneho oddelenia a od marca 2022 pôsobil ako člen dozorného orgánu nemocnice.

Nový riaditeľ prináša so sebou bohaté skúsenosti a odbornosť, ktoré budú využité na ďalšie posilnenie kvality poskytovaných zdravotných služieb v nemocnici. Jeho vízia a angažovanosť sú kľúčovými faktormi pre ďalší rozvoj a úspech Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.

Túto pozíciu prijímam s pokorou a odhodlaním zabezpečiť všetkým pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť. Verím, že moje skúsenosti a odbornosť prispejú k zlepšeniu dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Nových Zámkov a okolitých oblastí,

dodal nový riaditeľ.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu pod novým vedením.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021