Noví zástupcovia riaditeľa: Posilnenie vedenia FNsP Nové Zámky

7 februára, 2024
Riaditel-FNsP-NZ-1200x900.jpg

Novo vymenovaný riaditeľ FNsP Nové Zámky, JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško, posilnil vedenie nemocnice. Riaditeľ oznámil menovanie dvoch nových námestníkov, ktorí zastávajú kľúčové pozície vo vedení.

Námestníkom riaditeľa pre ekonomický úsek sa stala Ing. Ľubica Bartošová, ktorá v rokoch 2017-19 pôsobila ako ekonomická riaditeľka FNsP Nové Zámky.

V medicínskom sektore prevzal novú pozíciu námestníka riaditeľa MUDr. Zoltán Danczi, ktorý v rokoch 2017-19 rovnako pôsobil v riadiacej funkcii nemocnice ako medicínsky riaditeľ FNsP Nové Zámky.

Tieto nové menovania sú dôkazom záväzku nového riaditeľa k posilneniu a úspechu nemocnice v oblastiach hospodárenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zástupcovia riaditeľa sú pripravení vykročiť vpred a viesť FNsP Nové Zámky k novým úspechom a excelentnej službe pre pacientov.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021