Prekvapenie na MDŽ

8 marca, 2024
h.jpg

Služba na Psychiatrickom oddelení 8.3.2024 začala ako každé pracovné ráno. To sme ešte netušili, že deň bude plný prekvapení..

Počas ranného zasadnutia komunity, kde sa zúčastňujú pacienti spolu so službukonajúcim personálom sa prihodila nečakaná udalosť. Pacienti hneď na úvod sedenia predniesli v „okienku Aktuality“ informácie o vzniku a histórii tradície osláv Medzinárodného dňa žien. Zaujímavá prednáška pokračovala slovami vďaky a úcty a tiež dôvodov, prečo sú ženy tak výnimočné stvorenia. Slová obdivu patrili všetkým ženám na oddelení – personálu, aj spolupacientkam. Precítený prejav pacienti ukončili obdarovaním ženského personálu symbolickou kyticou kvetov s Venovaním k Medzinárodnému dňu žien, ktorú vytvorili počas arteterapie. Ďalšia pestrofarebná kytica s červenou mašľou a Venovaním putovala z rúk pacientov mužov spolupacientkam ženám. Situácia vyvolala silné emócie, úžasný pocit spolupatričnosti, harmónie a vďaky v srdciach personálu a zároveň pacientov. Šťastní boli obdarení, ale aj tí, ktorí obdarovali.

Pacienti zároveň poďakovali za skvelý nápad, vedenie a pomoc pri realizácii diela asistentke arteterapie Karin Klobučníkovej. V mene celého ženského personálu vedúca sestra Mgr. Beďa Visnyei s vďakou prevzala „morálnu kyticu kvetov“ od pacientov a staničná sestra Alžbeta Pintérová každého pacienta obdarila sladkou pochúťkou za ich úprimnosť, lásku a pozornosť. Každý zúčastnený – či už na strane pacientov, alebo personálu zo sedenia odchádzal s úsmevom na perách, radosťou v srdci a hlbokou vďakou.

Psychiatrické oddelenie


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021