Rozširujeme sa

25 marca, 2024
4.jpg

Rozširujeme sa

Rozširujeme svoje pôsobenie! Už od roku 2004 úzko spolupracujeme s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorá má v našej nemocnici zriadené špičkové pracoviská. To však nebolo všetko. Od toho istého roku pôsobí u nás Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce sv. Ladislava, čím sme otvorili dvere pre budúcich odborníkov v oblasti zdravotníctva. A teraz prichádzame s ďalšou novinkou – otvárame dvere aj pre budúcich lekárov!

Len pred pár dňami som mal tú česť zúčastniť sa rokovania s dekanom lekárskej fakulty. Téma? Nič menšie, ako plány na nové výučbové stredisko Univerzity Komenského. Máme pred sebou vzrušujúcu perspektívu – prví študenti šiesteho ročníka LF UK by u nás mohli absolvovať svoju prax už od septembra 2024. Chcem osobitne poďakovať dekanovi lekárskej fakulty, profesorovi MUDr. Jurajovi Payerovi, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, za veľmi príjemné a plodné stretnutie.

Spoločne tvoríme budúcnosť zdravotníctva!

JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško

FNsP NZ - Rozširujeme sa

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021