Ako sme modernizovali bez vlastných peňazí

24 apríla, 2024
header_nemocnica_03_leak-1200x675.jpg

Napriek tomu, že slovenské zdravotníctvo sa dlhodobo borí s poddimenzovaným financovaním, existujú prípady, keď sa zdravotníckym zariadeniam podarí modernizáciu sfinalizovať bez vlastných zdrojov.

V ostatných rokoch ide o modernizáciu a fungovanie cez tzv. garantované energetické služby (GES). Ako príklad najrozsiahlejšej investície tohto druhu na Slovensku uvádza portál EurActiv Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky. Tá je najväčším spádovým zdravotníckym zariadením pre juhozápadné Slovensko.

V roku 2019 sme vyhlásili súťaž na zákazku zvýšenia prevádzkovej efektívnosti nemocnice. S prácami sa začalo v roku 2020 a ukončili sa koncom roka 2020. Do plnej prevádzky sa nemocnica dala hneď od začiatku roka 2021,

uviedla pre MY Noviny Ľubica Bartošová, námestníčka riaditeľa pre ekonomický úsek nemocnice.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021