Podpora a spolupráca pre budúcnosť zdravotníctva

3 mája, 2024
Podpora-a-spolupraca-pre-buducnost-zdravotnictva_h-1-1200x900.jpg

Mal som tú príležitosť privítať profesionálne výnimočné osobnosti. Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, pani RNDr. Darina Karvajová, MPH, a dekan Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, profesorka PhDr. Ľubica Libová, PhD, mi venovali čas a zdieľali svoje pohľady na vzdelávanie a odbornú prípravu budúcich zdravotníckych pracovníkov.

Vo všetkých našich inštitúciách cítime potrebu neustále sa zdokonaľovať a prispôsobovať sa rýchlo meniacim sa potrebám zdravotníckeho sektora. Diskusia, ktorú sme mali, nám poskytla pohľad na to, ako môžeme ešte lepšie pripravovať našich študentov na ich budúce povolania.

Riaditeľka Karvajová nám priniesla pohľad zo stredného stupňa vzdelávania, kde sa formujú základy odborného vzdelania. Jej škola má bohatú históriu a tradíciu, a zároveň sa neustále prispôsobuje novým trendom a potrebám. Je úžasné vidieť, ako sa starostlivosť o zdravie a sociálna práca prenášajú na nové generácie.

Naopak, profesorka Libová nám priniesla pohľad na vysokoškolské vzdelávanie a vedecký výskum. Jej práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety je príkladom spojenia vedeckej erudície s pedagogickou praxou. Jej manažérske schopnosti a oddanosť odboru ošetrovateľstva sú obdivuhodné.

Stretli sme sa s cennými myšlienkami a návrhmi, ako môžeme lepšie spolupracovať na pripravovaní študentov na ich budúce kariéry. Zdôraznili sme význam praxe a teórie, a ako tieto dve dimenzie môžeme integrovať do ich vzdelávania.

Som presvedčený, že táto spolupráca medzi našou nemocnicou a zdravotníckymi školami môže priniesť veľké ovocie v podobe lepšie pripravených odborníkov, ktorí budú schopní účinne reagovať na výzvy moderného zdravotníctva.

Ďakujem pani riaditeľke Karvajovej a profesorke Libovej za ich čas a cenný príspevok. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a na to, čo môžeme dosiahnuť spoločne pre budúcnosť zdravotníctva.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021