Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

Ples priateľov 2019

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA

PLES PRIATEĽOV 2019
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2202
Oddelenie: 035 / 691 2121
Lekárska izba: 035 / 691 2627
klaudia.demova@nspnz.sk

Pracovňa primára prízemie monobloku (východný trakt priestory kliniky FBLR)


VEDÚCA SESTRA

PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
Pracovňa: 035 / 691 2227
Oddelenie: 035 / 691 2627
Oddelenie: 035 / 691 2827
gabriela.magyarova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


3. POSCHODIE MONOBLOKUNEONATOLOGICKÁ KLINIKA

FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

TELEFÓN
035 / 691 2827
035 / 691 2227

EMAIL
neonatal@nspnz.sk
PLES PRIATEĽOV 2019

Nové Zámky, Cisársko-kráľovská jazdiareň  22. 2. 2019

Dňa 22. februára 2019 o devätnástej hodine privítala Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň v Nových Zámkoch za tónov orchestra Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča a za účinkovania mnohých ďalších vynikajúcich umelcov, účastníkov benefičného Plesu priateľov. Výťažok z plesu bol venovaný v prospech starostlivosti o novorodencov Neonatologickej klinike Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch, ktorá zabezpečuje všetky úrovne starostlivosti, od zdravých až po kriticky chorých, či extrémne nezrelých novorodencov.

Výťažok z plesu vo forme symbolického šeku vo výške 3000 € prevzala prednostka Neonatologickej kliniky MUDr. Klaudia Demová, PhD.

Všetkým, ktorí mysleli na novonarodené deti, na starostlivosť o ne a nezištne prispeli veľmi pekne ďakujeme. Vážime si vašu pomoc a podporu.

S vďakou personál Neonatologickej kliniky


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Vážení pacienti, z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie v nemocnici bude pracovisko magnetickej rezonancie Medicína Nové Zámky zatvorené v období od 16.6.2022 do 30.6.2022.