Napísali nám…

18 apríla, 2023
Napisali-nam-03-1200x900.png

KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA I.

Dobrý deň, chcel by som vyjadriť svoje poďakovanie celému personálu interného oddelenia na 11.poschodí. Bol som hospitalizovaný s trombózou a plúcnou emboliou, strávil som 48 hodin na koronárnej jednotke, potom 4 dni na oddelení. Počas tohoto obdobia som videl,počul, zažil veci ktoré
sa mi vrili do pamäti na celý život. Práca zravotníkov si vyžaduje nesmiernu trpezlivosť, laskavosť, odhodlanie a niekedy aj odvahu. Niketorí pacienti si neuvedomujú že nie sú na dovolenke, v hoteli, kde ich majú obsluhovať a plniť rôzne želania, nehovoriac o tích ktorý sú
agresívni, arogantní.
Ja by som chcel vyjadriť svôj obdiv všetkým ktorý si vybrali toto povolanie, zvlášť sa chcem poďakovať Betke a Marike z JIS, ale aj všetkým ostaním sestričkám, ošetrovatelom, upratovačkám,lekárom. Prajem veľa energie a optimizmu k Vašej práci, bez Vás by sme….
Všetko dobré, Tomáš Papp


NEUROLOGICKÁ KLINIKA

CHIRURGICKÁ KLINIKA

KLINICKÁ ONKOLÓGIA

Touto cestou by som sa chcela poďakovať v mene mojej mamky pani Marty Gromovej, ktorá bola hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch dlhých 5 týždňov. Jej hospitalizácia sa začala na Neurológii, kde sa o ňu príkladne starala pani primárka MUDr. Dáša Viszlayová, PhD, a ktorá zistila príčinu jej ťažkostí. Následne bola preložená na Chirurgiu, kde ju operoval MUDr. František Juhás. Vďaka za všetko jemu, ako aj celému tímu lekárov a zdravotným sestrám, ktoré odviedli neskutočný kus práce a zachránili mojej mame život.
V neposlednom rade patrí obrovské ĎAKUJEM oddeleniu Klinickej onkológie, hlavne pani doktorke Daniele Škradovej, ktorá svojím obetavým, odborným a ľudským prístupom pomohla prekonať celej našej rodine ťažké obdobie, a s celým kolektívom zdravotných sestier a ošetrovateľov urobili všetko pre záchranu našej mamy.

Ešte raz veľká VĎAKA za všetko!!!!!!
Vďačné deti pani Marty Gromovej – Marek Groma a PaedDr. Andrea Tóthová


NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA

27marca ma operoval doktor Teroskin neurochirurg srdečná vďaka za jeho prácu starostlivosť pánovi primárovi všetkým lekárom sestričkám ošetrovateľov, veľmi dobrý kolektív, prajem všetkým veľa úspechov v praxi aj osobnom  živote s pozdravom Szolarova z NZ


KLINICKÁ ONKOLÓGIA

ĎAKOVNÝ LIST

Vážený pán primár MUDr. Pavol Demo, kolektív sestričiek.

Dovoľte mi, aby som Vám vyjadril úprimnú vďaku za Váš odborný prístup, profesionalitu a skúsenosti. Hrôza a nočná mora z choroby pominuli. Vďaka Vám mám znova úsmev na tvári, v mojom živote opäť zasvietilo slnko, pochopiac, že na tomto svete ešte stále existujú ľudia, ktorí svoje povolanie plnia s plným nasadením, vkladajúc doň svoju dušu a lásku. Zaslúžite si najvyššie uznanie.

Vážený pán primár, ďakujem, že som Vás stretol. Ste úžasný lekár, odborník, profesionál s citlivou dušou, otvoreným srdcom, človek, ktorému záleží na každom pacientovi.

Osobitnú vďaku vyjadrujem sestričkám, za ich obetavú a neúnavnú prácu, starostlivosť, trpezlivosť a láskavý prístup.

Vám všetkým patrí moje úprimné ĎAKUJEM.

Nech Vám dá Pán Boh zdravie, dlhý život, veľa vďačných pacientov, nové víťazstvá. Budem na Vás spomínať s veľkou vďakou. Navždy zostanete v mojich spomienkach.

S úctou Váš vďačný pacient, Štefan Banár.

Poďakovanie pre onkologickú kliniku fnspnz - prepis textu nad obrázkom

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021