Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Občianske združenie NEUROCHIRURGIA NZ

11 augusta, 2021
Zdruzenie-NEUROCHIRURGIA-NZ_header-1200x900.jpg

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v roku 2021 vzniklo občianske združenie NEUROCHIRURGIA NZ, so sídlom Neurochirurgická klinika, FNsP Nové Zámky, Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky.

Predseda združenia je MUDr. Martin Melišek, zakladajúcimi členmi sú MUDr. Ján Vanko, MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD. Jeho činnosť je zameraná na podporu materiálno technického vybavenia kliniky ako aj podpora vzdelávacích aktivít pre personál ako aj ich organizovanie.

> OBCIASNKE ZDRUZENIE NEUROCHIRURGIA NZ

Vaše sponzorské príspevky na podporu činnosti združenia  je možné poukázať na číslo účtu SK98 0200 0000 0044 7152 7851.

 

Vopred Vám všetkým ďakuje tím Neurochirurgickej kliniky FNsP Nové Zámky

 

> Neurochirurgická klinika
logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021