Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Nemocnica roka 2022

17 decembra, 2022
h-5-1200x900.jpg

Predstavujeme vám ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti.

Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Váha hodnôt sa so vzdialenejším rokom znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každá kategória bola hodnotená samostatné.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky sa ocitla na siedmom mieste z hodnotených jedenástich nemocníc. V porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným obdobím si tak polepšila o jedno miesto. FNsP Nové Zámky si výrazne lepšie vedie v nižšom počte opakovaných operácií do 30 dní po prepustení z nemocnice, úmrtnosti pacientov po preklade z JIS, či presunoch pacientov do iných zariadení, počte sťažností, v hospodárení a transparentnosti.

HODNOTENIE: https://kdesaliecit.sk/profil/nemocnica/P81095/-/-/305,210/2021
INEKO TS: https://kdesaliecit.sk/files/TS-Nemocnica%20roka%202022.pdf

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021