Po oddeleniach nemocnice

6 mája, 2024
Po-oddeleniach-nemocnice-1-1200x900.jpg

Mal som veľké očakávania z návštevy Psychiatrického oddelenia, a poviem vám, že táto návšteva mi otvorila dvere k dôležitým témam a plánom na zlepšenie starostlivosti o našich pacientov.

 

S primárom oddelenia MUDr. Jánom Bernátom, MPH som prediskutoval rôzne témy a aspekty oddelenia, vrátane hospodárskych výsledkov a personálneho zabezpečenia. Diskutovali sme tiež o priestorovom umiestnení oddelenia a hľadali potenciálne riešenia pre jeho vylepšenie.

 

Jednou z najdôležitejších tém bol projekt psychiatrického stacionára na ktorom aktívne pracujeme a ponúka nám príležitosť zlepšiť poskytovanie starostlivosti pre našich psychiatrických pacientov. Preberali sme plány a možnosti implementácie tohto projektu s cieľom zabezpečiť jeho úspešné zrealizovanie.

 

Celkovo vzaté, táto návšteva mi poskytla holistický pohľad na súčasný stav a potenciálne oblasti zlepšenia v Psychiatrickom oddelení. Naša spolupráca s primárom oddelenia jasne ukázala našu snahu a záväzok k neustálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb a starostlivosti o našich pacientov.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021