Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

KLINIKA FYZIATRIE BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

XX. Jesenná rehabilitačná konferencia

KLINIKA FYZIATRIE BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

XX. Jesenná rehabilitačná konferenciaTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Slavomír Tóth, PhD
035 / 691 2481
slavomir.toth@nspnz.sk


VEDÚCA FYZIOTERAPEUTKA

Mgr. Andrea Mišáková
035 / 691 2639
andrea.misakova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA (LÔŽKOVÁ ČASŤ)

Mgr. A. Demová
035 / 691 2490


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


REHABILITAČNÁ ČASŤ – PRÍZEMIE


LÔŽKOVÁ ČASŤ – 6. POSCHODIE
XX. JESENNÁ REHABILITAČNÁ KONFERENCIA

Nové Zámky  24. – 25. 11. 2016logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021