Po oddeleniach nemocnice

22 apríla, 2024
Po-oddeleniach-nemocnice-_H-1200x900.jpg

Urologická klinika a Oftalmologické oddelenie, tieto pracoviská som navštívil pri mojom ďalšom výjazdovom stretnutí.

Urologická klinika zabezpečuje komplexnú odbornú starostlivosť močového ústrojenstva. Samotný odbor za posledné roky prešiel dynamickými zmenami, ktoré priniesli nové chirurgické, mikrochirurgické a endoskopické a terapeutické metódy liečby. Technické možnosti liečby bola hlavná téma môjho stretnutia s primárom kliniky m. prof. doc. MUDr. Alemayehu Habte Michael, CSc. a vedúcou sestrou Mgr. Evou Timoranszkou.

Oftalmológia sa zaoberá najdôležitejším zmyslom človeka, ktorým je zrak. Oddelenie sa delí na oftalmologickú cievnu a glaukómovú ambulanciu a jednodňovú očnú chirurgiu. Primárka MUDr. Ľubica Bránikoví, MPH a vedúca sestra Mgr. Ivana Kanásová ma previedli jednotlivými ambulantnými časťami oddelenia.

 

Pozrite si fotoreportáž.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021