Modernizácia prístrojového vybavenia

16 januára, 2020
Modernizacia-pristrojoveho-vybavenia-header-1200x900.jpg

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky má v súčasnosti 660 lôžok, pričom zdravotnú starostlivosť zabezpečuje na 18 lôžkových oddeleniach, na jednom nelôžkovom oddelení a 10 oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Okrem toho prevádzkuje 60 všeobecných a špecializovaných ambulancií. Pôsobnosť nemocnice v poskytovaní zdravotnej starostlivosti nesiaha len po hranice okresu Nové Zámky, svojimi oddeleniami je významná v rámci regiónu viacerých okresov a krajov juhozápadného Slovenska.

V rámci projektu s názvom Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska boli z fondov Európskej únie vyčlenené prostriedky vo výške 15 195 431,14 EUR. Z tejto sumy zhruba 6,6 miliónov EUR tvorí stavebná časť projektu a 8 607 000 EUR tvorí nová prístrojová technika.

Spolu bolo vyhlásených 8 verejných obstarávaní:

  • Zobrazovacia technika (napr. 10 ks EKG holter, 4 ks ultrasonografický prístroj, röntgenova technika na operačné sály a na oddelenia a iné)
  • Video-endoskopická technika (napr. urologický resektoskop, videokolonoskop, atroskop, laparoskop a iné)
  • Ostatné zdravotnícke zariadenia (napr. ultrazvuková odsávačka pre neurochirurgiu, laserový litotriptor, ale aj prístroj na magnetickú detekciu lymfatických uzlín a ďalšie)
  • Zariadenia pre sterilizáciu
  • Intenzívna medicína (napr. infúzna technika – injektory a infúzne pumpy, prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu, monitory vitálnych funkcií a ďalšie)
  • Operačná technika (napr. mikroskop pre operácie chrbtice, vŕtacie systémy pre neurochirurgiu, ortopédiu a traumatológiu a ďalšie)
  • Zariadenia pre neonatálnu starostlivosť (napr. prístroj pre pľúcnu ventiláciu novorodencov, prístroj pre podtlakovú drenáž hrudníka, monitor cerebrálnych funkcií novorodencov, inkubátory a ďalšie)
  • Zariadenia pre patológiu (napr. parafínová zalievacia linka, podtlakový tkaninový procesor a ďalšie)

V rámci verejných obstarávaní na prístrojovú techniku FNsP Nové Zámky čaká na doručenie podpísaných zmlúv uchádzačmi.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021