Laktózová intolerancia

16 septembra, 2021
MUDr.-Alena-Tamaskovicova_fnspnz-1200x900.jpg

Čo je to laktózová intolerancia? 

Laktózová intolerancia je porucha trávenia laktózy – mliečneho cukru, ktorý je prirodzenou súčasťou mlieka a mliečnych výrobkov. Nejde o alergiu ako by si niekto mohol myslieť. Laktóza sa v tenkom čreve štiepi pomocou enzýmu laktázy na glukózu a galaktózu.

Prečo hovoríme o intolerancii a nie o alergii? 

Pri alergii na mlieko ide o alergiu na bielkovinu kravského mlieka, kedy ide o nežiadúcu reakciu imunitného systému, pričom pri laktózovej intolerancii ide o poruchu trávenia mliečneho cukru.

Ako a prečo vzniká? 

Aktivita enzýmu laktázy možno zistiť už u plodu v 3.- 4. mesiaci gravidity a postupne sa zvyšuje až do pôrodu, kedy dosahuje najvyššie hodnoty. Toto je prirodzené, lebo jediným zdrojom potravy dieťaťa po narodení je materské mlieko. Aktivita tohto enzýmu je v období dojčenia vysoká a potom postupne klesá po druhom roku života, kedy toto vyplýva aj zo zloženia stravy a nižšej spotreby mlieka dieťatka.

Počas fylogenetického vývoja sa človek nestretol s iným mliekom iba materským. Preto nebola potrebná tolerancia mlieka, týmto sa aktivita enzýmu laktázy postupne znižovala. Keď sa človek naučil chovať domáce zvieratá ako zdroj potravy a používať ich mlieko, v rámci vývoja to viedlo k zachovaniu schopnosti štiepenia mliečneho cukru. U niektorých jedincov sa teda zachovala schopnosť tráviť laktózu a tým aj aktivita enzýmu zostáva po celý život rovnaká dostatočná a u iných jedincov je nedostatočná.

U akých skupín ľudí sa najčastejšie vyskytuje? 

Intoleranciou laktózy sú vo svete viac postihnuté južné národy. 15-25% obyvateľov Severnej Európy má laktózovú intoleranciu, v južných krajinách je to až 40-75%, v Ázii a Afrike viac ako 95%. Z uvedeného vyplýva, že približne každý šiesty človek má intolernaciu laktózy.

Aké sú príznaky? 

Príznaky sú vyplývajúce z dôsledku zníženej alebo dokonca chýbajúcej aktivity enzýmu  – laktázy. Neštiepená laktóza sa nevstrebáva črevom do organizmu, presúva sa do dolných častí čreva, kde tvorí osmotický gradient s difúziou vody a elektrolytov do lúmenu čreva, predstavíme si to akoby sa nasávala voda do čreva. Týmto sa zväčšuje objem črevného obsahu, stimuluje pohyblivosť čreva a urýchľuje pasáž čreva. V hrubom čreve podlieha reakcii s črevnými baktériami. Dôsledkom tohto procesu sú gastrointestinálne príznaky: hnačka, „kolikovité bolesti brucha“, nafukovanie, prelievanie črevného obsahu, pocit plnosti brucha, škŕkanie v bruchu. Časť pacientov nemá hnačku, ale len bolesti brucha. U dojčiat okrem uvedených príznakov je aj celkové neprospievanie dieťaťa – zastavenie alebo spomalenie rastu a vývoja dieťaťa.

Dá sa to nejako liečiť, alebo sa s tým pacient musí zmieriť? Stáva sa, že pacient má problémy s mliečnymi výrobkami, má všetky príznaky, a napr. po pár ročnej diéte sa môže k laktóze vrátiť? 

V strave dojčiat a batoliat sa používajú mliečne formuly so zníženým obsahom laktózy, pokiaľ sú na umelom mlieku. U dojčených detí sa v dojčení pokračuje a v žiadnom prípade sa nedoporučuje ukončenie dojčenia. U starších detí a adolescentov a dospelých je tolerancia na množstvo laktózy v strave individuálna, závisí to od aktivity enzýmu laktázy akú má daný pacient v čreve. Nakoľko nevieme presne zmerať aktivitu enzýmu laktázy v čreve, a tým nevieme v akom množstve vie pacient laktózu tolerovať, čiže pacient môže mať aktivita enzýmu nulovú alebo mu môže časť enzýmu čiastočne fungovať. Preto je individuálne koľko laktózy človek toleruje, preto treba vyskúšať, ktoré potraviny mu robia ťažkosti. Bežné mlieko sa neodporúča dávať. Chybou je úplne zakazovať maslo a syry. Syry je možné konzumovať bez obmedzenia, hlavne tvrdé a zrejúce syry, dôvodom je, že laktóza prechádza pri výrobe z veľkej časti do srvátky a zvyšná laktóza sa počas zrenia odbúra, preto ich obsah laktózy je nízky. Jogurty a zakýsané výrobky obsahujú živé kultúry, ktoré takisto napomáhajú štiepeniu  laktózy a sú preto dobre tolerované a odporúčané. V liečbe sa odporúčajú aj probiotiká , u ktorých sa ukazuje priaznivý účinok baktérií na zlepšenie symptómov. Na trhu máme aj farmaceutické prípravky, ktoré obsahujú enzým laktázu.

Ako sa to vyšetruje? 

V praxi sa využívajú 2 varianty vyšetrenia, a to stanovenie glukózy v krvi po záťaži laktózou a výdychový laktózo-tolerančný test so stanovením vodíka vo vydychovanom vzduchu. Princípom vyšetrenia výdychovým testom je podanie roztoku laktózy, pred podaním a po podaní v 30 minútových intervaloch stanovujeme koncetráciu vodíka vo vydychovanom vzduchu. Keď je v čreve nízka aktivita enzýmu laktázy, nerozštiepená laktóza v hrubom čreve podlieha katabolizmu baktérií, pri tomto procese sa uvoľňuje vodík, ktorý prechádza cez črevnú stenu do krvi a odtiaľ do pľúc a tým zachytíme jeho zvýšené koncentrácie vo vydychovanom vzduchu.

Ak pacienti nemôžu prijímať laktózu – odporúčate im alternatívy, aby úplne nevylúčili mliečne výrobky ako zdroj vápnika? Ak by tak spravili, môže to mať dopad na zdravie? 

Ako bolo vyššie spomenuté úplné vylúčenie mliečnych výrobkov sa neodporúča, práve pre zachovania zdroja vápnika z potravy .

Ak pacient laktózovú intoleranciu ignoruje (teda aj napriek nejakým problémom prijímala laktózu) – môže to mať nejaký dopad na jeho zdravie?

Ak pacient intoleranciu laktózy ignoruje bude mať pretrvávajúce gastrointestinálne príznaky, ktoré mu budú znepríjemňovať život. U detí je riziko neprospievania- oneskoreného rastu a vývoja.

Odpovedala: MUDr. Alena Tamaškovičová – pediater

Tému spracovávala: Jana ObrancováMagazín zdravia

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021