Poruchy výživy

2 novembra, 2022
h-4-1200x901.jpg

Dňa 20.10.2022 o 16,00 hod. sa v hoteli Grand v Nových Zámkoch uskutočnilo odborné podujatie s názvom: Poruchy výživy z pohľadu odborníkov.

Podujatie bolo zorganizované Klinikou vnútorného lekárstva II., v spolupráci s firmou Nutrego, ktorá sa zaoberá klinickou výživou určenou pre pacientov s onkologickým ochorením, pacientom s poruchou prijímania stravy, pred chirurgickým zákrokom a geriatrickým pacientom.

Na odbornom podujatí sa stretli lekári troch pracovísk FNsP v Nových Zámkoch a vymenili si vzájomné skúsenosti z oblasti klinickej výživy.

Okrem odbornej prezentácie zástupcov firmy Nutrego, svojimi odbornými prednáškami prispeli aj primári Kliniky vnútorného lekárstva II, Neurologickej kliniky a Onkologického oddelenia:

  • MUDr. Zoltán Borbély, PhD.: Tvoja výživa bude tvojim liekom
  • MUDr. Daša Viszlayová, PhD.: Enterálna a parenterálna výživa neurologického pacienta
  • MUDr. Pavol Demo: Výživa onkologického pacienta- začarovaný kruh malnutrície

Lekári jednotlivých pracovísk diskutovali o výžive všeobecne,  ako aj o poruchách výživy a možnostiach liečby.  Prezentovali svoje názory, skúsenosti a vízie o klinickej výžive a dohodili sa na  vzájomnej spolupráci v riešení týchto porúch. Takéto podujatia majú význam pre klinickú prax a veríme že sa stanú pravidelnými so zapojením kolegov aj z ostatných odborov medicíny.

MUDr. Zoltán Borbély, PhD.
Primár Kliniky vnútorného lekárstva II. FNsP Nové Zámky

> Klinika vnútorného lekárstva ll.
> Neurologická klinika
> Klinická onkológiafoto: Stanislav Szenczi

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021