Napísali nám…

10 júla, 2023
Napisali-nam-02-1200x900.png

Vážený pán riaditeľ,

touto cestou by som chcela prejaviť vďaku a obdiv zamestnancom oddelenia Neurológie, kde je hospitalizovaný náš otecko, apuci a papa v jednej osobe. Chcela by som vyzdvihnúť nielen ich profesionálny, ľudský prístup, ale aj slušnú a zrozumiteľnú komunikáciu voči nám príbuzným.

Chcela by som teda poďakovať všetkým – od pani upratovačiek, sanitárok/ov, sestričiek, pani doktorky MUDr. Malíkovej, MUDr. Szabóa až po pani primárku oddelenia MUDr. Viszlayovú, PhD.

Pobyt v nemocnici je pre každého z nás veľmi náročný, no pri zachovaní profesionality nezanecháva traumatickú skúsenosť, ale posilňuje dôveru v zdravotníkov, ktorí si ju právom zaslúžia.

S úctou rodina Antona Kádeka.


Dobrý deň!

Podstúpil som medikamentóznu, operačnú a pooperačnú liečbu na otorinoláryngologickej klinike FNsP Nové Zámky v čase od 28.6.23 do7.7.23.

Môj ošetrujúci lekár v Leviciach MUDr. Gabriel Foldi ma po vyšetrení doporučil na ďalšie vyšetrenie na Vašu kliniku. Tu pani primárka MUDr.Katarína Szuszeková odporučila hospitalizáciu a operačný zákrok.

Týmto listom vyslovujem celému oddeleniu ORL vďaku za starostlivosť a liečbu, ktorú mi počas hospitalizácie poskytovali.

Moja ošetrujúca MUDr. Shkriuba Marianna je dôkazom toho, že oddelenie vedie zodpovedne, odborne a ľudsky primárka MUDr.Szuszeková. Vďaka patrí aj MUDr. Monike Richtarčíkovej za operačný výkon, ako aj ostatným nemenovaným pracovníkom, ktorí prišli so mnou do styku.

Prajem im úspechy v ďalších činnostiach!

Alexander Szedmák ,   Levice


 

Ďakujem zo srdca celému kolektívu zamestnancov FBLR za vzornú starostlivosť, vysokú odbornosť a za ľudský prístup, Vagnerová

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021