Napísali nám…

29 novembra, 2023
Napisali-nam-04-1200x900.png

Dobrý deň, chcela by som sa veľmi pekne poďakovať celému personálu Chirurgickej klinike v Nových Zámkoch, kde som bola hospitalizovaná od 6.11 do 9.11.2023 za neskutočne empatický, srdečný a  ľudský prístup, ako od bežných zamestnancov, cez ošetrovateľov, žiakov, sestry, lekárov, pána primára. Napriek chaosu na oddelení a veľkému náporu práce s pacientmi som sa jediný raz nestretla so zarmútenou tvárou, alebo neochotou. Vládne tu veľmi pozitívna atmosféra, pochopenie a snaha pomôcť pacientovi v maximálnej možnej miere.

VĎAKA za zlaté ruky MUDr. Bohuckého , ktorý ma operoval, za jeho láskavé a povzbudivé slová, za jeho trpezlivosť mi všetko pekne vysvetliť a za jeho celkový prístup počas môjho pobytu, kedy opakovane chodil za mnou aj mimo vizít a zaujímal sa veľmi aktívne o to, ako sa cítim, osobne kontroloval ranu pri preväzoch. Táto vďaka patrí zároveň celému operačnému tímu, ktorý sa podieľal na mojej operácii.

Nesmiem zabudnúť na  sestričku Andreu Baloghovú, ide o osobu, ktorá je pre mňa cudzia,  ale obetovala pre mňa veľa svojho voľného času a bola mi nápomocná pred operáciou z ktorej som mala veľmi silný stres, ktorý dokázala vo mne takmer úplne zmierniť a veľkou psychickou oporou aj tesne po operácii, kedy za mnou prišla vo svojom voľnom čase. Tiež som sa na ňu mohla kedykoľvek obrátiť s problémami, ktoré ma ťažili po prepustení domov a vždy ochotne poradila.

Skláňam hlbokú úctu a s pokorou ĎAKUJEM ešte raz celej Chirurgickej klinike, Zuzana Geričová

 


 

Vážená pani riaditeľka,

touto cestou by som sa chcela poďakovať skvelému kolektívu chirurgickej kliniky východ, kde som bola hospitalizovaná v dňoch 30.10.2023 – 1.11.2023. Bola to v tomto roku moja druhá operácia na tomto oddelení, nakoľko som tu ležala aj v marci.

Kolektív pracovníkov opäť nesklamal. Počnúc od lekárov, zdravotné sestry, sanitárov až po upratovačku mali vzorný prístup k pacientovi a boli ústretový. Zvlášť poďakovanie patrí MUDr. Štefanovi Bohuckemu za dobre odvedenú operáciu a  príkladnú starostlivosť aj po operácii.

Prajem veľa úspechov a spokojných pacientov. Eleonóra T.

 


 

Vážená pani riaditeľka,

v dobrom si spomínam na Vašu nemocnicu, kde som bola hospitalizovaná na dvoch oddeleniach.

Rada by som vyjadrila svoje poďakovanie p. MUDr. M. Ozorákovi, PhD, MPH, primárovi ortopedického oddelenia , celému jeho pracovnému kolektívu, lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom za odborný, humánny a ústretový prístup k pacientom.

Rovnako si s vďakou spomínam na rehabilitačné oddelenie p. primára MUDr. S. Tótha, PhD. , zvlášť na MUDr. M. Mazanovú a rehabilitačné sestry za veľmi milý a ľudský prístup k pacientom.

Prajem pracovníkom oboch oddelení pevné zdravie, veľa životného optimizmu a mnoho síl do ich náročnej práce, aby ešte mnohým pomohli vrátiť sa do plnohodnotného života, ako sa im to podarilo v mojom prípade.

Patrí im zato moja vďaka a hlboká úcta.

S pozdravom G. Morávková, Mgr.

 


 

Vážená pani riaditeľka,

chcela by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za liečbu mojej nevesty, ktorá leží momentálne na KAIM. Úprimná vďaka za úsilie ktoré vynakladajú vaši lekári a celý personál pri záchrane jej života a liečbe tak komplikovaného stavu do ktorého sa dostala pôrodom. Z celého tímu úžasných lekárov chcem vyzdvihnúť prácu, úsilie, konzultácie v zahraničí a vysoko profesionálny prístup, prednostu Kliniky hematológie MUDr. Alexandra Vargu a z KAIM MUDr. Karolova Hajnovičova.
Prajem Vám čo najmenej pacientov a čo najviac úspešne vyliečených ľudí pod rukami vašich skvelých lekárov a celého personálu nemocnice.

S pozdravom Pavlatovská

 


 

Veľmi pekne by som sa chcel v mene mojej mamičky Ľubici Jungovej poďakovať za príkladnú starostlivosť, opateru a profesionálny prístup zo strany Gynekologického oddelenia, menovite Pánovi doktorovi  MUDr. Olegovi Grygorykovi. Samozrejme celému personálu tohto oddelenia.

ĎAKUJEME

 


 

Dovoľte, aby som sa Vám touto cestou poďakoval za starostlivosť a liečbu. Záujem lekárov a sestier o môj zdravotný stav ma prekvapil. Ani raz som pritom nemal pocit, že by ste to robili z povinnosti, z vašej komunikácie bolo cítiť, že Vaše povolanie je Vašim poslaním. Odborný a profesionálny prístup previazaný s ľudskosťou nám uľahčil neľahké chvíle plné bolesti.

Prijemne a užitočne ubiehal čas liečby, vďaka milému prístupu k pacientom a množstve aktivít, ktoré pre nás pripravujú. Celá atmosféra a prístup zamestnancov Vášho oddelenia uľahčujú pacientom priebeh liečby a prispievajú k pozitívnemu mysleniu. Aj ja som sa tu cítil veľmi dobre. S pozdravom V.

 


 

Touto cestou by som chcel poďakovať Prof. MuDr. Karvajovi, PhD,. MPH, primárovi Kliniky vnútorného lekárstva I. a všetkým pracovníkom jeho oddelenia za starostlivosť, ochotu a neobyčajne empatický prístup počas mojej hospitalizácie v dňoch 22.11.-24.11.2023.
Pri tejto príležitosti by som chcel osobitne zvýrazniť moju vďaku hlavnej sestre oddelenia Mgr. Legardovej, ako aj s. Vadkertiovej, ktoré pri každom kontakte so mnou, popri odbornom prístupe, mi prejavovali najvyššiu mieru dobroty a ľudskosti. Peter Á.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021