Problematika stále aktuálna

5 decembra, 2023
clanok-Problematika-stale-aktualna-H-1200x900.jpg

1. decembra 2023 poctila našu školu návštevou klinická psychologička PhDr. Linda Katona, PhD. Stretnutie s ňou bolo i akousi nostalgickou spomienkou, keďže kedysi navštevovala Gymnázium Nové Zámky.

Témou prednášky boli závislosti najrozmanitejšieho druhu. Počas 4 hodín si jej cenné odborné skúsenosti vypočuli študenti 4 tried. Interakcia so študentmi a efektívna vizualizácia tejto problematiky padli na úrodnú pôdu.

Pani doktorka prešla chronologicky rôzne druhy závislostí, kedy sú ľudia v kritických momentoch vystavení nebezpečenstvu siahnuť po droge. Odborné vedomosti dokresľovala príkladmi z praxe a videonahrávkami, čím dokumentovala aktuálnu situáciu v spoločnosti, ale i jej dopad a následky pri podľahnutí tejto mamone.

V živej diskusii psychologička reagovala promptne na otázky žiakov, dokumentovala ich svojimi skúsenosťami z praxe, vysvetľovala odborne stále aktuálnu problematiku.

Dôležitosť zdravého životného štýlu a správnej psychohygieny sú najefektívnejšou zbraňou schopnosti čeliť týmto látkam, ale i kritickým stavom. Za príjemné predpoludnie a zaujímavé rozprávanie jej ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

S úctou a vďakou PaedDr. Beáta Nociarová, Gymnázium Nové Zámky


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021