Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

OFTALMOLOGICKÉ NELÔŽKOVÉ ODDELENIE

Občianske združenie ZDRAVÉ OČI

OFTALMOLOGICKÉ NELÔŽKOVÉ ODDELENIE

Občianske združenie ZDRAVÉ OČI
TELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

MUDr. Ľubica Brániková
Telefón: 035 / 691 2503
lubica.branikova@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Ivana Kanásová
Telefón: 035 / 691 2327
ivana.kanasova@nspnz.sk


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


7. POSCHODIE MONOBLOKUOBČIANSKE ZDRUŽENIE ZDRAVÉ OČI

Oftalmologické oddelenie FNsP
FNsP, Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky

ČÍSLO ÚČTU:
0241738356

EMAIL
zdraveoci@yahoo.com
OBČIANSKE ZDRUŽENIE DERMATOLÓGIA PRE VŠETKÝCH

Občianske združenie bolo založené za účelom vylepšenia kvality poskytovaných služieb pacientom.

Naše ciele
      • zvýšiť štandard starostlivosti o oftalmologických pacientov zlepšením prístrojového vybavenia a zavádzaním a rozvojom najnovších diagnostických a liečebných postupov
      • podporovať rôzne formy vzdelávania pracovníkov v odbore oftalmológia, najmä organizovaním odborných podujatí, prednášok, seminárov a prezentovaním nových poznatkov na odborných stretnutiach na Slovensku aj v zahraničí
      • poskytovať poradenské služby laickej aj odbornej verejnosti

Názov: ZDRAVÉ OČI
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37964321
DIČ: 2120063231
Adresa: Oftalmologické oddelenie FNsP Nové Zámky
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky
Slovenská republika
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kód banky: 0900
číslo účtu: 0241738356

Za akúkoľvek pomoc veľmi pekne ďakujeme !!!
Bližšie info: zdraveoci@yahoo.com


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021