3. Fáza reprofilizácie

3 novembra, 2021
3-FAZA-REPROFILIZACIE-1200x900.jpg

Vo FNsP Nové Zámky sme začali tretiu fázu reprofilizácie. Na Ortopedickom oddelení sme vytvorili ďalších 30 covidových lôžok. Aktuálne sa pripravujeme na nasledovný stav: v rámci 3. fázy reprofilizácie budeme mať celkom 157 covidových lôžok, z toho: KAIM 15 lôžok, pediatria 8 lôžok, psychiatria 17, gynekológia 3, neonatológia 5.

Dnes je vo FNsP Nové Zámky hospitalizovaných 56  pacientov s Covidom, z toho 3 pacienti sú na umelej pľúcnej ventilácii.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021