Inovácie a perspektívy v pomáhajúcich profesiách

25 októbra, 2023
Inovacie-a-perspektivy-v-pomahajucich-profesiach-h.jpg

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov a mesto Nové zámky pripravili konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom: „Inovácie a perspektívy v pomáhajúcich profesiách“.

Atraktivita a prestíž profesie sestry v súčasnosti, Predoperačná úzkosť, Profesionalizácia v podpore dojčenia a mnoho ďalšieho. Toto je len časť prednášok, ktoré odzneli na konferencii.


Pozrite si fotoreportáž z akcie.


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021