Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

UROLOGICKÁ KLINIKA

Ambulancia

UROLOGICKÁ KLINIKA

AmbulanciaTELEFÓNNY KONTAKT


PRIMÁR

m. prof. doc. MUDr. Alemayehu Habte Michael, CSc.
Telefón: 035 / 691 2231
E-mail: alemayehu.habte.michael@nspnz.sk


VEDÚCA SESTRA

Mgr. Eva Timoranszká
Telefón: 035 / 691 2733


TEL. ZOZNAM ODDELENIA


6. POSCHODIE MONOBLOKU
UROLOGICKÁ AMBULANCIA

 • 13:00-14:00 hod. – konzília z oddelení
 • 14:00-15:00 hod. – administratívna činnosť
MUDr. Zoltán Danczi (Po 7:00-12:00 hod., 13:00-15:00 hod.)
MUDr. Marián Bernát (Ut 7:00-12:00 hod., 13:00-15:00 hod.)
MUDr. Ivan Kalinay (St 7:00-12:00 hod., 13:00-15:00 hod.)
MUDr. Tomáš Kovačic (Št 7:00-12:00 hod., 13:00-15:00 hod.)
m. prof. doc. MUDr. Alemayehu Habte Michael, CSc. (Pi 7:00-12:00 hod., 13:00-15:00 hod.)

Sestra:     Halászová Silvia
Telefón:   035 / 691 2647

Sestra na endoskópii a JZS:   Mészárosová Alžbeta dipl. sestra
Telefón:   035 / 691 2602


6. poschodie monobloku – sever


Linka pomoci 035 / 691 2602

obed 12:30-13:00 hod.


Na urologickej ambulancii robíme konziliárne vyšetrenie urologických pacientov poslaných obvodnými urológmi, oddeleniami našej nemocnice alebo inými odbornými lekármi. Na ambulancii je denne určený jeden urológ. Denne sa v priemere vyšetruje 35-40 pacientov. Na ambulancii sa robia aj menšie ambulantné zákroky, okrem toho sú dispenzarizovaní chronicky chorí pacienti a pacienti s rôznymi vrodenými poruchami.

Obsahom liečebne preventívnej starostlivosti na urologickej ambulancii je dispenzárna starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami urogenitálneho systému.

Spočíva v štádiovaní ochorenia, administratívnych výkonoch v súvislosti s koordináciou starostlivosti s Oddelením klinickej onkológie (onkologické hlásenia), dispenzárne prehliadky v určených termínoch podľa vedeného protokolu dispenzarizovaného pacienta, medikácia onkologickej perorálnej, intravezikálnej a infúznej liečby, predpisovanie a doporučovanie pomôcok pre urostomikov a inkontinetných v súvislosti s onkologickými ochoreniami.

V práci lekár využíva okrem histopatologických výsledkov bioptovaného materiálu z operácie na oddelení, výsledky vyšetrení z hospitálizácie. Sám odoberá v indikovaných prípadoch materiál na kultivačné, biochemické a bioptické vyšetrenie z orgánov a tekutín v urogenitálnej oblasti (onkomarkery, biopsia prostaty, invazívna sonogarfia, transrektálna sonografia, uretrocystoskopia, dotazníky I-PSS, IEEF-5, PADAM, OAB..ect).


Dotazníky:


Informovanosť a spolupráca s pacientom je na prvom mieste.

Otázky, ktoré treba položiť lekárovi na začiatku dispenzárnej starostlivosti:
   • prečo potrebujem dispenzárnu starostlivosť?
   • aké sú možnosti liečby?
   • aké sú výhody, prednosti a úspešnosť jednotlivých modalít liečby?
   • aké sú riziká ochorenia, prognóza progresie choroby?
   • aké sú riziká liečby (neoperačnej), ktorú dostávam?
   • aké protinádorové lieky dostávam a dokedy?
   • ako sa budú tieto lieky podávať (injekcie, infúzie, tabletky)?
   • kde sa táto liečba bude podávať, v akých intervaloch a ako dlho?
   • aké sú možné vedľajšie účinky?
   • pri ktorých vedľajších účinkoch liečby alebo príznakoch ochorenia mám lekára osloviť čo najskôr?

Linka pomoci 035 / 691 2602, Urologická ambulancia, FNsP Nové Zámky

Agenda je vedená v nemocničnom informačnom systéme s elektronickou preskripciou receptov a nálezov. K dispozícii sú krátke informácie/poučenia o plánovanej a navrhovanej chirurgickej liečbe. Lekár robí konziliárnu a poradenskú činnosť v predmete vyššie uvedenej starostlivosti.

Cieľom je komplexná starostlivosť o onkologického pacienta/pacientku a o starnúceho muža.


Poučenia a informácie pre pacientov:


Vyšetrovacie metódy a prístrojové vybavenie

Ultrasonografia základnou vyšetrovacou metódou modernej urológie, ovládajú ju všetci lekári (certifikát), screeningový prostriedok použiteľný u každého urologického ochorenia s diferenciálnej diagnostike. Je k dispozícii sektorová (a lineárna) ultrazvuková sonda: 3,5-5 MHz pre abdominálne vyšetrenie, 5-7 MHz pre transrektálne a transuretrálne vyšetrenie a rovnako pre vyšetrenie semenníkov. „Pripravený“ pacient je nalačno a nevymočený („plný močový mechúr“). Vyšetrujú sa obličky, močovod, močový mechúr, prostata a semenné mechúriky, nadobličky, retroperitoeum, penis, semenníky a nadsemenníky.

Endourológia

Uretrocystoskopia slúži na optické vyšetrenie dolných močových ciest (močovej rúry, zvierača, prostaty, krčku močového mechúra, močového mechúra). Je invazívnym vyšetrením a robí sa v lokálnej alebo celkovej anestéze (znecitlivení).

Detská uretrocystoskopia

Ureteroskopia optické vyšetrenie horných močových ciest s možnosťou drvenia kameňov alebo odberu materiálu na bioptické vyšetrenie.

Nefroskopia

Klasické röntgenové vyšetrenia – natívna snímka, intravenózna urografia a jej modifikácie.

Vyšetrenia sa líšia množstvom a rýchlosťou podanej kontrastnej látky. Vyšetrenia sa robí nalačno, robí sa profylaxia proti alergickej reakcii a posudzuje sa dutý systém obličiek, vývodné cesty močové.

Pri nedostatočnom zobrazení intravenóznou urografiou alebo ako súčasť endourologických výkonov sa robí:

 • Retrográdna urografia
 • Antegrádna urografia a kavitografia
 • Cystografia a jej modifikácie

CT diagnostika – vo FNsP je k dispozícii najmodernejší CT prístroj od firmy GE, Light Speed so 16-timi radami detektorov a s 0,5 sekundovou špirálou umožňujúcou vykonávať angiografické a perfúzne vyšetrenia obličiek, syntopických orgánov, močových ciest a ich priestorovú rekonštrukciu.

Magnetická rezonancia má indikácie ako CT, najmä v štádiovaní onkologických ochorení (cievy, prostata, semenníky)

Urodynamika je základnou diagnostikou k posúdeniu funkcie močového mechúra a subvezikálnej obštrukcie. Uroflowmetria meria objem moču, dobu močenia, maximálny prietok, stredný prietok moču, dobu k maximálnemu toku moču a celkový objem. Nasleduje sonografická kontrola rezidua (zbytku moču v mechúry). Cystomanometria, EMG panvového dna a uretrálny tlakový profil slúži na určenie typu inkontinencie, neurogénnej poruchy vyprázdňovania močového mechúra alebo jeho náhrad.

Biopsia viď. poučenia biopsia prostaty


Nukleárna medicína diferenciálna diagnostika prestavbových kostných procesov v onkológii, obličkové funkcie pred a pooperačne, separovaná clearance (funkcia) obličiek, vylúčenie urodynamicky závažných stenóz, refluxov, anomálie tvaru, polohy, jazvy…


logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021