Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

AKTUÁLNE DIANIE V NAŠEJ NEMOCNICI

Opatrenia sa rušia

3 mája, 2022
opatrenia_header-1200x900.jpg
Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemickú situáciu sa vedenie FNsP Nové Zámky rozhodlo zmeniť opatrenia nasledovne:

Ruší sa zákaz návštev v lôžkovej časti monobloku. Návštevy budú povolené od 04. 05. 2022 v nasledujúcom režime:

   • všetky oddelenia a kliniky v čase od 14:00 – 16:00  a to maximálne 2 osoby na dobu nie dlhšiu ako 30minút,
   • KAIM v čase od 14:00 – 15:00 a to maximálne 2 osoby na dobu nie dlhšiu ako 15 minút,
   • Neonatologická klinika reguluje trvanie a povahu návštev vo vlastnej réžii,
   • pre všetky pracoviská FNsP NZ platí počas návštev povinnosť používania respirátora FFP2, v prípade KAIM ďalej jednorázový plášť, rukavice a návleky.

Dochádza k nasledujúcej úprave manažmentu COVID-19 pozitívnych pacientov:

   • reprofilizované COVID-19 oddelenie so stávajúcim personálom bude v priebehu dní 02.05. 2022 – 06.05. 2022 zrušené,
   • SARS-COV2 pozitívni pacienti vyžadujúci hospitalizáciu budú preložení na príslušné kliniky a oddelenia podľa určujúcej diagnózy,
   • všetky kliniky a oddelenia FNsP NZ majú povinnosť reprofilizovať adekvátnu časť lôžkového fondu na COVID19 izolačnú jednotku.

Povinnosť nosenia respirátorov v zdravotníckom zariadení zostáva v platnosti podľa vyhlášky 32/2022 (Príloha: 32 Vyhláška)

Centrum pre podávanie monoklonálnych protilátok umiestnené dočasne v priestoroch FBLR končí, priestory budú vrátené k užívaniu FBLR. V prípade nutnosti podania monoklonálnych protilátok – budú tieto aplikované na izolačnej jednotke UP I. typu.

Očkovanie prebieha vždy v stredu od 08:00 – 12:00 v pôvodných priestoroch na Pediatrickej klinike (vakcína Pfizer – dospelí a pediatrickí pacienti, Nuvaxovid – dospelí pacienti).

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Posledné príspevky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bola k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.

Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa bankomatu spoločnosti VÚB a.s. bude k 25.05.2023 prevádzka bankomatu, ktorý je umiestnený pri vstupe do budovy monobloku, ukončená a nebude nahradená iným prevádzkovateľom bankomatu.