PRIPRAVUJEME SA

25 novembra, 2022
IMG_7569-74-PANO-1200x900.jpg

FNsP Nové Zámky sa pripravuje na situáciu spôsobenú podanými výpoveďami lekárov. K dnešnému dňu evidujeme 44 výpovedí lekárov z celkového počtu 235 lekárov.

Vedenie nemocnice prijalo opatrenia, ktoré zahŕňajú preplánovanie pacientov objednaných na plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú je možné odložiť bez vážneho ohrozenia života a zdravia pacientov.

Elektívne hospitalizácie mimo operačných odborov, ktoré nespadajú do kategórie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, sú do odvolania pozastavené. To znamená, že AK SA SITUÁCIA S VÝPOVEĎAMI NEZMENÍ, FNsP Nové Zámky bude poskytovať len akútnu zdravotnú starostlivosť.

Inak povedané, budeme ošetrovať len akútnych pacientov, plánované operácie sa pri NEZMENENÍ SITUÁCIE s výpoveďami odložia a zabezpečovať budeme len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň budeme pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti súvisiacej s liečbou onkologického ochorenia a v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorým sa poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba.

logo_biele

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice. Bolo tu zriadených niekoľko poliklinických ambulancií.

Nová nemocnica bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým nákladom 326 miliónov korún.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky © 2021